List of Andhra Pradesh High Court judges

Andhra Pradesh High Court 

Approved Judge Strength: 49 [ Pmt.: 33 Addl.: 16 ]

(List of Judges arranged according to date of initial appointment)

 

Sl. No.  Name of the Judge Source of Recruitment Date of Appointment as Addl. Judge Date of Appointment  as Pmt. Judge Date of Retirement          Remarks          
1 NISAR AHMAD KAKRU Bar 26/11/1997 20/12/1999 26/10/2011 CJ  19/02/2010 [PHC: J&K }
2 G.MOHAMMED Bar 17/05/1999 20/04/2000 06/04/2012  
3 A.GOPAL REDDY Bar 17/05/1999 20/04/2000 20/12/2011  
4 V.ESWARAIAH Bar 17/05/1999 20/04/2000 10/03/2013  
5 GODA RAGHURAM Bar 17/05/1999 20/04/2000 04/03/2013  
6 V.V.SUBBA RAO Bar 17/05/1999 20/04/2000 11/07/2012  
7 N.V.RAMANA Bar

--

27/06/2000 27/08/2019  
8 Ms. GORLA ROHINI Bar 25/06/2001 31/07/2002 14/04/2017  
9 ASHUTOSH MOHUNTA [H] Bar

--

02/07/2001 25/02/2015   Joined 28/10/2010 [PHC: P & H ]
10 L.NARASIMHA REDDY Bar 10/09/2001 31/07/2002 01/08/2015  
11 R. Subhash Reddy Bar 02/12/2002 24/06/2004 05/01/2019  
12 K.Chandra Bhanu Service 02/12/2002 24/06/2004 15/07/2015  
13 B.Seshasyana Reddy Service 02/12/2002 02/08/2004 01/07/2013  
14 Gunda chandraiah Bar 26/05/2005 20/02/2006 10/05/2016  
15 ramesh ranganathan Bar 26/05/2005 20/02/2006 28/07/2020  
16 grandhi bhavani prasad Service 04/01/2006 19/12/2007 09/04/2013  
17 G. V. Seethapathi Service 24/05/2006 19/12/2007 22/11/2012  
18 NOOTY RAMA MOHANA RAO Bar 11/09/2006 10/04/2008 14/08/2017  
19 C. V. NAGARJUNA REDDY Bar 11/09/2006 10/04/2008 05/12/2018  
20  REDDI KANTHA RAO Service 10/04/2008 20/01/2010 10/05/2016  
21 v. v. afzulpurkar Bar 08/08/2008 20/01/2010 02/03/2016  
22 p. v. sanjay kumar Bar 08/08/2008 20/01/2010 14/08/2025  
23 BEJJARAM CHANDRA KUMAR Service 05/02/2009 26/11/2010 07/01/2015  
24 nalla bhuma narayan rao Service 14/10/2009 26/11/2010 12/06/2013  
25 samudrala govindarajulu Service 14/10/2009 26/11/2010 06/08/2013  
26 NOUSHAD ALI Bar 18/12/2009 26/11/2010 08/03/2014  
27 RAJA ELANGO          Bar 31/03/2009 30/03/2011 23/09/2017 Joined 25.3.2010 [PHC: Madras]

 

Additional Judges

 

Sl. No.  Name of Additional Judge Date of Birth Source of Recruitment Date of initial appointment Date of expiry of present term Remarks
1 N. r. linga nageswara rao 26/07/1951 Service 15/11/2010 14/11/2012  
2 P. Durga prasad 20/02/1951 Service 15/11/2010 14/11/2012  
3. K. girija shankar 26/11/1952 Service 15/11/2010 14/11/2012  
4. n. Ravi shankar 16/08/1951 Service 15/11/2010 14/11/2012  
5 G. KRISHAN MOHAN REDDY 11/02/1951 Service 20/01/2011 19/01/2013  
6 KOLLA SURYA APPA RAO 05/03/1951 Service 20/01/2011 19/01/2013  

 

Judges Transferred from the Andhra Pradesh High Court

 

Sl. No.  Name of the Judge Source Of Recruitment Date of Appointment as Addl. Judge Date of Appointment As Pmt. Judge Date of Retirement Remarks
1 DHARMA RAO ELIPE Bar 17/05/1999 20/04/2000 15/07/2013 Transfer to  Madras
2 SMT.T.MEENA KUMARI Bar 23/02/1998 17/06/1999 03/08/2013 Transfer to Patna
3 vegi suri appa rao Service 15/11/2010 14/11/2012 --- Addl. Judge, Transferred to Karnataka HC

 

Updated Since: 01/07/2011